‹ Terug naar het overzicht


Pas las ik Romeinen 10 weer eens, en de woorden raakten me, terwijl ik ze las.
'Als uw mond belijdt dat Jezus heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.’ (v.9)
Vaak, als christenen lezen we snel over dat vers heen. We zijn toch al gered....ons paspoort heeft een stempel...we zijn binnen!
Maar dan gaat het verder in vers 14: 'maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt?'
Mezelf heb ik nooit echt een evangelist genoemd....in mijn King’s Kids dagen voelde ik dat God me erg uitdaagde om dat te doen, en ben er zo dankbaar voor, want het lijkt me niet heel natuurlijk te komen om mensen te benaderen vanuit het niets.
Ik realizeerde me daardoor wel dat ik er enorm van hou om over Jezus te praten en over hoeveel Hij van ons houdt, zelfs als ik er met complete vreemdelingen over sprak!
Ook realizeerde ik me hoeveel moed ik voelde en zekerheid als je dan besluit uit te stappen.
Maar de realiteit van dit gedeelte van het vers raakte me wederom erg diep...
'maar hoe kunnen ze hem aanroepen?....Hoe kunnen ze in Hem geloven? ...als ze niet van Hem gehoord hebben?'
Hoe kunnen ze ‘ja’ zeggen, als er geen uitnodiging is? Hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet weten dat Hij bestaat en van hen houdt?
Hoe kunnen ze weten wat de ernst is van de realiteit waarin ze leven, van het einde wat hen te wachten staat, tenzij ze Jezus willen laten ingrijpen? En wij, als Jezus’ volgelingen- beseffen wij de ernst van de eeuwigheid zonder Jezus die hen te wachten staat?
Hoe tragisch de ongerechtigheid is dat duizenden dood gaan zonder de kennis te hebben dat Jezus redt.
Vandaag de dag zijn er ruim 6.500 onbereikte bevolkingsgroepen op de aarde. Dat betekent dat er binnen die groepen vandaag 66.000 mensen zijn die zullen overlijden zonder het evangelie gehoord te hebben. Nooit gehoord dat Jezus de enige manier is naar de Vader. Dat is rond de 500.000 mensen per week en over de 24 miljoen mensen per jaar.
God heeft gezegd dat geloof dat redt, komt door het horen van het woord van God, want geloof is een reactie naar God.
Als de missie is dat Christus aanbeden wordt in de einden van de aarde, dan moet Hij wel eerst gehoord en gekend worden.
Dit gebeurt alleen door het woord. Het horen ervan en luisteren ernaar. Gebed kan dat niet vervangen. Het kan het zeker versterken.
Handelingen 4:31: ‘toen ze gebeden hadden.... werden ze allen vervuld met de Heilige Geest en  vervolgens spraken ze het woord van God met vrijmoedigheid.’
Hudson Taylor zei dat de 'grote opdracht niet een optie is maar een order wat we moeten opvolgen’.
Ik voel me uitgedaagd als ik deze woorden lees, als ik bid voor de onbereikte bevolkingsgroepen, als ik probeer van mijn naaste te houden, als ik mijn kinderen leer een zegen te zijn en te bidden voor de natien, als ik de woorden van Romeinen 8 diep laat inzinken, bid ik; “God gebruik mijn woorden....laat mijn voeten het goede nieuws brengen...’