Stichting iEnable is in 2004 in Nederland opgericht met de visie om Daniel en Marlies Hoogteijling te ondersteunen in hun zendingswerk. Op verschillende manieren willen we hen in staat stellen om te kunnen werken, reizen en te doen wat God van hen vraagt.

Visie

Daniel en Marlies wijdden zich toe aan een leven van gebed en zending. Het is hun verlangen om opwekking te zien, jongeren op te roepen om God lief te hebben met hun hele hart, en om Gods liefde te delen met mensen die in nood verkeren. 

Geschiedenis

Na jarenlang leiders geweest te zijn binnen de jongerenorganisatie Soul Survivor in Nederland, zijn ze in 2004 naar Kenia verhuist en hebben ze 8 jaar lang als zendelingen in Oost Afrika gewerkt. En in 2012 zijn Daniel en Marlies naar Kansas City verhuist in de Verenigde Staten. Daar zijn ze nu deel van het leiderschap van IHOPKC (Interntional House of Prayer, Kansas City). IHOPKC is een zendingsbasis  waar 24-7 gebeden word voor Gods wil in de landen van de wereld. Daniel en Marlies spreken veel, trainen jongeren en bouwen hun zendingswerk verder uit vanuit deze basis in Kansas City. 

In Kenia zijn hun zoon Aiden en hun dochter Leona geboren. De jongste, David, is in Kansas City geboren.

Bestuur

Het bestuur van iEnable bestaat uit een gemotiveerd team van jonge mensen in Nederland die in Daniel en Marlies geloven en achter hun visie staan. De belangrijkste functies van iEnable zijn de ondersteuning die het levert op het gebied van financien, persoonlijke voorbede en vriendschap.

Support

Stichting iEnable heeft het verlangen om Daniel en Marlies te sterken in hun werk. 

Als je betrokken wilt zijn bij het werk van Daniel en Marlies en met hen wil samenwerken is dat natuurlijk mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld door hen financieel maandelijks te ondersteunen of een eenmalige gift over te maken. Daniel en Marlies leven van giften en daarom biedt iEnable mensen de mogelijkheid om hen hierin bij te staan.

Ook kan je op een persoonlijke, toegewijde manier betrokken zijn in voorbede, hiervoor kan je per e-mail informatie aanvragen. Voor vragen kan je altijd een mailtje sturen naar mhoogteijling@me.com.